fbpx

“ӨТІМДІ” ИАПҚ

Динамика роста пая ИПИФ "Ликвидный"

Риск

ипиф ликвидный уровень рискаНизкий риск
Консервативня доходность

Таргетируемая
Доходность

от ▲2.5%

Стоимость пая

$1 038,8780
04 августа 2020 года

О Фонде

Диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью

Структура Портфеля

Инвестирование в долговые инструменты развитых рынков, деноминированные в твердой валюте

Динамика стоимости пая

Сравните динамику изменения стоимости пая с динамикой бенчмарка.

"Өтімді" ИАПҚ қорының стратегиясы

Қор инвесторларға тұрақты валютада дамыған нарықтардағы борыш құралдарына қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін құрылған. Қор дамыған елдердің эмитенттерінің тәуелсіз және корпоративтік облигацияларына, негізінен қордың жоғары өтімділігін сақтау үшін қысқа мерзімді өтеу шығарылымымен инвестициялайды. “Өтімді” ИАПҚ инвестициялау арқылы инвесторлар төмен тәуекел деңгейіне сүйене отырып, консервативті табыс ала алады.

Қордың параметрлері

Активтер класы Дамыған елдердің борыш құралдары
Пайды сатып алу Ай сайын
Қордың активтері $1 155 978,91
Инвестиция валютасы АҚШ доллары
Пайдың ағымдағы құны $1 115 475,80
Ұсынылатын инвестиция көлемі $10 000
Купонның орташа өлшенген мөлшерлемесі 4,05 %
Өтеуге дейінгі орташа өлшенген мерзім 12 ай
Қор шығындары 0,13%
Мәліметтер осы мерзімге 03.12.2020

Тәуекел деңгейі

ипиф ликвидный уровень риска main
Төменгі тәуекел
Консервативті табыс

Инвестициялау стилі

Қысқа Орташа Ұзақ
Мемлекет/Квазимем ипиф ликвидный стиль инвестирования 1 ипиф ликвидный стиль инвестирования 2 ипиф ликвидный стиль инвестирования 3
Инвестиция деңгейі ипиф ликвидный стиль инвестирования 4 ипиф ликвидный стиль инвестирования 5 ипиф ликвидный стиль инвестирования 6 Рейтинг
Жоғары табыс ипиф ликвидный стиль инвестирования 7 ипиф ликвидный стиль инвестирования 8 ипиф ликвидный стиль инвестирования 9
                       Орташа өлшенген өтеу мерзімі

Инвестордың профилі

“Өтімді” ИАПҚ пайының есептік құнының төмен құбылмалылығымен сипатталады. Бұл қордың параметрлері мен инвестициялық стратегиясы салыстырмалы түрде қысқа инвестициялық мерзімімен және тәуекелге төзімділіктің төмен деңгейімен инвесторлар үшін тартымды болуы мүмкін (олар пай бағасының эпизодтық құбылмалылығына теріс байланысты), бірақ олар консервативті табыс деңгейіне қанағаттанады.

Салалар бойынша құрылымы

Сектор Үлес (%)
Қаржы 46,1%
Фармацетивка 23,1%
Квазимем 11,3%
ETF 7,9%
Басқалары 11,0%

Елдер бойынша әртараптандыру

Елдер Үлес (%)
АҚШ 53,3%
Швейцария 12,7%
Оңтүстік Корея 11,3%
Ұлыбритания 11,2%
Басқалары 11,0%

Өтеу мерзімі бойынша бөлу

Мерзім бойынша Үлес (%)
3 жылға дейін 18,1%
2 жылға дейін 36,5%
1 жылға дейін 11,3%
6 айға дейін 33,5%
3 жылға дейін 18.1%
2 жылға дейін 36.5%
1 жылға дейін 11.3%
6 айға дейін 33.5%

"Өтімді" ИАПҚ пай құнының өзгеру динамикасы

Қордың табыстылығы

Жылдық табыстылық YTD 6 айда 1 жылда Іске қосылған күннен бастап
“Өтімді” ИАПҚ 1.33% 1.87% 1.34% 1.82%

Қордың жұмысы туралы маңызды ақпарат

Жоғарыда келтірілген барлық ақпарат, оның ішінде гистограммалармен ғана шектелмеген, бағалы қағаздарға және/немесе басқа активтерге салынған инвестициялардан белгілі бір табыс алудың кепілі немесе осындай инвестициялармен байланысты мүмкін табыстар көлемінің тұрақтылығының кепілі ретінде қарастырылмауы керек. Сонымен қатар, барлық ақпарат, осы құжатта келтірілген, мүмкін және нақты пайда әкелетін хабарлау ретінде түсіндірілмеуі керек. Өткен анықталған табыс нәтижелері болашақтағы табыстың кепілі болып табылмайды. Активтердің немесе пайлардың құны қаржы нарықтарындағы жағдайға байланысты төмендеуі немесе өсуі мүмкін, және мемлекет инвестициялық қорларға салынған инвестициялардың табысына кепілдік бермейді.